Logga

Gunnel Tofts släktsida

Mormors släkt

Mormors fars släkt är nog den som skiljer sig mest från alla mina övriga släktgrenar, genom att där finns både präster, hantverkare och andra borgare. Mormors far Fredrik Westring var född i Mariestad 1854, och var sjöman. Han ”försvann” i början av 1900-talet, troligen i samband med någon resa. Någon gång ska jag kanske börja nysta i det mysteriet. När jag googlat lite kring detta, hittar jag en möjlig kandidat i Skottland. Det finns nämligen anledning att tro att Fredrik inte drunknat, utan snarare börjat ett nytt liv i något annat land.  Han hette Westring efter sin mor, eftersom någon fader inte är känd. Denna släkt Westring har kunnat följas från en gästgivare i Västerhaninge via Katarina församling i Stockholm, och till Göteborg, dit vagnmakargesällen Erik Westring flyttade 1783. Han gifte sig där med dottern till en vagnmakare, Christian Emmich, med tyskt ursprung, och övertog dennes vagnmakeri. Ättlingarna till Erik Westring blev en välbärgad borgarsläkt i Göteborg under 1800-talet. Mer om detta finns att läsa i bloggen.

Fredrik Westrings mormor hette Lovisa Odhelius. Hennes ursprung var länge höljt i dunkel. Under 2012 började jag få lite klarhet, och det visar sig att hon var oäkta barn till en prästdotter, Maria Elisabeth Odhelius, som i sin tur var dotter till prästen Thore Odhelius född 1725 i Skövde. Hans släkt är väl kartlagd av många släktforskare. Troligen var det en skam för släkten att det föddes ett oäkta barn i en prästfamilj, och en del uppgifter har troligen ”dolts” i kyrkböckerna. I en prästfamilj kunde man kanske påverka sådant. Bland övriga ättlingar till denne Thore Odhelius finns bl a den stora släkten Theorell, med nobelpristagaren Hugo Theorell som mest kända namn. Maria Elisabeths syster Magdalena var gift Åhgren, och hade många ättlingar, varav jag haft kontakt med en. En nutida bärare av namnet Åhgren är Göran Åhgren, som under många år var reporter på SVT. Går man längre tillbaka i Lovisa Odhelius anor, hittar man en familj Billmark, och ytterligare ett steg tillbaka hamnar man i en borgmästarfamilj i Mariestad. Under 2017 var borgmästaren Christoffer Hansson i hög grad i fokus för mitt och min dotters intresse. Om honom finns mycket dokumentation i rådstuguprotokoll och kyrkorådsprotokoll. Efter den stora stadsbranden 1693 hade han en aktiv roll när det gällde återuppbyggnaden av domkyrkan. Jag hänvisar till några blogginlägg om dettaunder 2017. Hela Lovisa Odhelius släkt bakåt kommer från olika platser i Skaraborgs län, och främst trakterna kring Skara, Mariestad och Skövde.

Mormors mor var född i Tunge församling i Älvsborgs län, och dotter till en båtsman, vars far också var båtsman, och var med och byggde Göta Kanal, vid Sjötorp. Därvid träffade han sin hustru från Undenäs, och de hamnade så småningom i Tunge. Denne Lars Småberg, som var med och byggde Göta Kanal, avled tillsammans med en av sina söner just i starten av koleraepidemin 1834. De råkade olyckligtvis befinna sig i Göteborg, just då epidemin bröt ut där. De kom aldrig hem, ens efter döden, utan anges begravna i Göteborg. Jag har förgäves letat efter Lars Småbergs ursprung, men det förblir än så länge en gåta.