Logga

Gunnel Tofts släktsida

Farfars släkt

Min farfar Arvid Olausson föddes på gården Lergraven i Skallsjö församling, Älvsborgs län. Hans anor kommer alla från socknarna däromkring, som Hemsjö, Ödenäs, Stora Lundby, Alingsås, Bollebygd, Töllsjö. Farfars farmors morfar Bryngel Andersson, född 1712 i Töllsjö, har väldigt många ättlingar. Jag har haft en idé om att försöka kartlägga dessa, men det visar sig nog vara ett för ambitiöst mål. Under detta arbete fann jag i alla fall att en av dessa ättlingar, Anton Andersson, född i Bollebygd 1852, är mormors far till min särbo Jan-Olof, som är född och uppvuxen i en by i södra Jämtland. Jag är alltså sexmänning med min särbos mor, ett oerhört märkligt sammanträffande. Denne Anton flyttade alltså från Bollebygd, upp till en liten by i Jämtland, och gifte sig där till en präktig gård. I äktenskapet föddes Jan-Olofs mormor. Jag har för övrigt arbetat det senaste året med ett släktregister för Jan-Olofs släkt, och kommer eventuellt att lägga in även detta på denna hemsida.

Min farfars farmor hade en syster som var gift med en man född i Ryssland. Troligen var han krigsfånge efter slaget vid Svensksund 1790. Jag har också hittat en kammarmusiker, Bror Axel Johansson (1885-1948) bosatt i Hovförsamlingen i Stockholm, och någon period även i Amerika. I övrigt har jag mest hittat ”vanligt” folk som strävat på i sina gårdar och torp.