Logga

Gunnel Tofts släktsida

Farfars släkt

Min farfar Arvid Olausson föddes på gården Lergraven i Skallsjö församling, Älvsborgs län. Hans anor kommer alla från socknarna däromkring, som Hemsjö, Ödenäs, Stora Lundby, Alingsås, Bollebygd, Töllsjö. Farfars farmors morfar Bryngel Andersson, född 1712 i Töllsjö, har väldigt många ättlingar, och ett långsiktigt mål är att kartlägga så många som möjligt av dessa. Under detta arbete fann jag att en av dessa ättlingar, Anton Andersson, född i Bollebygd 1852, är mormors far till min särbo Jan-Olof, som är född och uppvuxen i en by i södra Jämtland. Jag är alltså sexmänning med min särbos mor, ett oerhört märkligt sammanträffande. Denne Anton flyttade alltså från Bollebygd, upp till en liten by i Jämtland, och gifte sig där till en präktig gård. I äktenskapet föddes Jan-Olofs mormor.

Min farfars farmor hade en syster som var gift med en man född i Ryssland. Troligen var han krigsfånge efter slaget vid Svensksund 1790. Jag har också hittat en kammarmusiker, Bror Axel Johansson (1885-1948) bosatt i Hovförsamlingen i Stockholm, och någon period även i Amerika. I övrigt har jag mest hittat ”vanligt” folk som strävat på i sina gårdar och torp.