Logga

Gunnel Tofts släktsida

Välkommen till min släktsida!

IMG_30009
Den här sidan handlar om min släktforskning och om min släkt. Du som tittar in här är kanske en släkting till mig, på nära eller långt håll, eller bara allmänt intresserad av släktforskning.

Jag började släktforska i början på 1980-talet. Sedan jag fått egna barn, började jag undra alltmer över de tidigare generationerna. När jag frågade ut mina föräldrar och andra äldre släktingar blev jag förvånad över hur litet de visste. Vissa andra släktingar, som förmodligen skulle ha vetat lite mer, fanns inte längre i livet. Samtidigt vaknade längtan efter någon hobby, och resultatet blev att jag anmälde mig till en kurs i släktforskning. Därmed öppnade sig en ny värld för mig. Jag köpte läsapparat och lånade mikrofilmsrullar på bibliotek, och lyckades komma en bra bit. Så småningom tog dock yrkesliv, familj, hus och hem så pass mycket tid i anspråk, att släktforskningen blev vilande. Många alltför slarviga anteckningar blev liggande.

Som pensionär, med tillgång till dator och alla tillhörande hjälpmedel satte jag fart igen för ca 10 år sedan. De slarviga anteckningarna har blivit inskrivna i programmet Min Släkt, som jag tycker är praktiskt och användbart för min del. Tyvärr är nackdelen att det inte är så smidigt att läsa i den html-variant som finns här på hemsidan, och i synnerhet inte på mobila enheter. Jag har dock inga planer på att byta program.  Jag använder huvudsakligen Arkiv Digital som källa, kompletterat med folkräkningar och dödbok på cd. Jag har även haft kortare abonnemang på SVAR, vars mantalslängder har räddat mig några gånger, när det saknats husförhörslängder. SVAR kommer nu att bli tillgängligt utan kostnad för alla, vilket har både positiva och negativa aspekter. Farhågan är att Arkiv Digital kommer i ett sämre konkurrensläge, och inte kan överleva, eller hålla sin kvalitet. Jag hoppas verkligen att det inte kommer att bli så. Numera finns även grupper och forum på internet där man både kan ställa frågor och diskutera olika släktforskningsämnen.

Jag startade denna hemsida hösten 2009. Släktregistret har uppdaterats ca en gång per år. Det senaste är inlagt i januari 2018 och omfattar drygt 4000 personer. Jag publicerar numera inte mina källor, detta av flera anledningar som jag inte ska ta utrymme med här. Den som går in i mitt släktregister och undrar över källor till uppgifterna kan lätt skicka ett mail till mig och fråga.

Under de år min hemsida legat ute har jag fått kontakt med flera tidigare okända släktingar, både avlägsna och ganska nära, och det är väldigt roligt. Därmed får jag också lite mer uppgifter om sentida ättlingar till mina anor. För några år sedan fick jag kontakt med två olika kvinnor i USA, med anknytning till mina släktgrenar. Det känns värdefullt för mig, eftersom jag inte lagt ner så mycket möda på att följa emigranter i deras nya land. Nu får jag en del ”gratis” information om hur det gått för några av dem, och hur deras släkt ser ut.

Jag har verkligen bemödat mig om att inte publicera namn och andra identifierbara uppgifter om nu levande personer som inte givit sitt tillstånd till detta. Skulle jag ändå ha missat i något fall, så beklagar jag detta, och hoppas att jag får veta det, så att jag kan rätta till det hela.