Logga

Gunnel Tofts släktsida

Välkommen till min släktsida!

IMG_30009
Den här sidan handlar om min släktforskning och om min släkt. Du som tittar in här är kanske en släkting till mig, på nära eller långt håll, eller bara allmänt intresserad av släktforskning.

Jag började släktforska i början på 1980-talet. Sedan jag fått egna barn, började jag undra alltmer över de tidigare generationerna. När jag frågade ut mina föräldrar och andra äldre släktingar blev jag förvånad över hur litet de visste. Vissa andra släktingar, som förmodligen skulle ha vetat lite mer, fanns inte längre i livet. Samtidigt vaknade längtan efter någon hobby, och resultatet blev att jag anmälde mig till en kurs i släktforskning. Därmed öppnade sig en ny värld för mig. Jag köpte läsapparat och lånade mikrofilmsrullar på bibliotek, och kom igång. Så småningom tog dock yrkesliv, familj, hus och hem så pass mycket tid i anspråk, att släktforskningen blev vilande. Många alltför slarviga anteckningar blev liggande.

Som pensionär, med tillgång till dator och alla tillhörande hjälpmedel satte jag fart igen hösten 2007. De slarviga anteckningarna har blivit inskrivna i programmet Min Släkt, som jag tycker är praktiskt och användbart för min del. Tyvärr är nackdelen att det inte är så smidigt att läsa i den html-variant som finns här på hemsidan, och i synnerhet inte på mobila enheter. Fördelen är att det är lättanvänt som instrument för att dokumentera forskningen, så jag kommer inte att byta program.  Jag använder huvudsakligen Arkiv Digital som källa. Arkiv Digital utvecklas i en imponerande fart, med både nya fotograferingar av arkiv, och nya register.  Sedan tidigare finns även folkräkningar och dödbok på cd eller USB. Numera är Riksarkivet/SVAR kostnadsfritt tillgängligt digitalt, och det jag mest använt där är mantalslängderna. Att SVAR nu är tillgängligt utan kostnad har både positiva och negativa aspekter. Farhågan är att Arkiv Digital kommer i ett sämre konkurrensläge, och inte kan överleva, eller hålla sin kvalitet. Jag hoppas verkligen att det inte kommer att bli så. Slutligen så finns numera även grupper och forum på internet där man både kan ställa frågor och diskutera olika släktforskningsämnen.

Jag startade denna hemsida hösten 2009, så den har nu många år på nacken. Släktregistret har uppdaterats ca en gång per år. Det senaste är inlagt i december 2019 och omfattar drygt 4700 personer. Under det gångna året har tillkommit ca 400 poster. När det gäller släktregistret så har jag där inte tagit med mina källor. Den som forskar i samma släkter vill kanske själv ändå verifiera uppgifterna genom egen forskning. Det går även bra att kontakta mig via mail, angående detta. Även övrig text på hemsidan försöker jag fräscha upp och göra aktuell, ca en gång per år.

Under de år min hemsida legat ute har jag fått kontakt med flera tidigare okända släktingar, både avlägsna och ganska nära, och det är väldigt roligt. Därmed får jag också lite mer uppgifter om sentida ättlingar till mina anor. För några år sedan fick jag kontakt med två olika kvinnor i USA, med anknytning till mina släktgrenar. Det känns värdefullt för mig, eftersom jag inte lagt ner så mycket möda på att följa emigranter i deras nya land. Nu får jag en del ”gratis” information om hur det gått för några av dem, och hur deras släkt ser ut.

Jag har verkligen bemödat mig om att inte publicera namn och andra identifierbara uppgifter om nu levande personer som inte givit sitt tillstånd till detta. Skulle jag ändå ha missat i något fall, så beklagar jag detta, och hoppas att jag får veta det, så att jag kan rätta till det hela.

Läs gärna mera om mina släktgrenar under fliken ”Om släkten”. Länk finns också här på sidan till min blogg. Jag är ingen flitig bloggare, men med åren har det ändå samlats en del läsbart där.

Hoppas du hittar något av intresse på min sida!

 

 

(Texten uppdaterad 2020-01-07)